BursaTransport
Access without subscription (flexible access) 24.75 RON/day of usage
Subscription based access for 1 user:    
6 months 742.50 RON
12 months 1188.00 RON
extra-users 272.25 RON/extra-user
BursaTransport Credits
1 CRB = 8.25 RON
CRB RON
Access costs: unlimited number of postings/consultings of trucks, loads, contracts, access to all pages of BursaTransport
Flexible access, per day and user 3 24.75
Subscription based access, 1 user:
6 months (6M) 90 742.50
12 months (12M) 144 1188.00
extra-user on subscription 33 272.25
Optional services:
Spotlighted announcement 2 16.50
Small ad 2 16.50
Contractual safety services:
Payment incident claim 12 99.00
Legal advice (RO or H) 14 115.50
   
Why BursaTransport as a supplementary freight exchange?    
     
  • because you will be part of a transport companies directory of more than 15.000 ACTUAL entries
  • for international transport with Romania and Balkans area: the loads and trucks are ACTUAL
  • because in Romania all the authorities have online databases: TRANSPARENCY AND SAFETY
  • 85% of our customer’s transport payment claims are solved in 8 days

Contact

Telephone number:
+40-212.523.120

E-mail:

office@bursatransport.com

Diesel price

BursaTransport statistics

15.657 available loads
3.610 available trucks
29.730 loads in the last 24 hours
2.547 trucks in the last 24 hours
2.627 online users
20.897 active users

This page offers excerpts from legislative acts related to road transport as well as free legal advice.

Print this page
Short title Long title
Ordonanţa nr. 2/2001
02-03-2015
privind regimul juridic al contravenţiilor

Hotărârea nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
02-03-2015
privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

Codul Muncii din 2003
02-03-2015
În vigoare de la 01.03.2003

Codul Fiscal din 2003
02-03-2015
În vigoare de la 01.01.2004

Codul de Procedură Fiscală din 2003
02-03-2015
În vigoare de la 31.07.2007

Ordinul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2133/2005
20-11-2014
Pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1

Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 211/2003
20-11-2014
Pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

Legea nr. 192/2006
19-11-2014
Privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Legea nr. 72/2013
19-11-2014
Privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante

OUG nr. 80/2013
19-11-2014
Privind taxele judiciare de timbru

HG nr. 1061/2008
19-11-2014
Privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

OG nr. 5/2011
19-11-2014
Pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier

Legea nr. 53/2003
19-11-2014
Codul muncii

HG nr. 1347/2010
19-11-2014
Privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2011

Legea nr. 71/2006
19-11-2014
Privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor in timpul transportului international (revizuita), semnata la Chisinau la 6 noiembrie 2003


This website uses cookies. By continuing to navigate on this site, you express your agreement upon the cookie usage policy.

See more details